Webinar – De NIS2 directive en wat het voor jouw organisatie betekent!

NIS 2? Uptime Security helpt je begrijpen wat het precies voor uw organisatie betekent en hoe u de naleving van de richtlijn kunt aanpakken voordat deze in oktober 2024 van kracht gaat.

Wat kan je verwachten?

  • Welkomstwoord – Bart Renard
  • Bart Van Vugt brengt je op de hoogte van de nieuwste Europese richtlijn: NIS2. Aan de hand van een behapbare samenvatting van wat je er écht moet over weten, stuurt hij je met enkele concrete take-aways op pad.
  • Nico Kanora en Johan Claessens delen als experts in het veld hun ervaringen met het cyber security beleid binnen Water-Link. Ze zoomen in op de gevaren van de huidige cyber dreigingen, hoe ze 3 jaar geleden reeds een roadmap opstartten ter naleving van NIS1 en wat hun plannen zijn nu NIS2 voor de deur staat.
  • Bart Renard begeleidt een live Q&A moment zodat je voor het einde van de webinar ontzorgd bent van al je vragen en bezorgdheden.
  • Sprekers:

Deze webinar is bedoeld voor

  • IT-managers, Chief Information Security Officers (CISO’s), Beveiligings- en compliance-medewerkers, Netwerk- en informatieveiligheidsprofessionals en voor iedereen met een interesse in cyber security en NIS2.

Herbekijk webinar

More insights

What is a third-party risk, and why should it be a concern for supply chain security threats in non-subjected companies?

Protect your digital future and win the trust of NIS2-compliant partners. Download our whitepaper for insights on supply chain security threats....
Read more

Supply chain cybersecurity: relevance of third-party risk

Discover why third-party risk should be a concern for NIS2-compliant companies. Download our whitepaper for practical insights on supply chain cybersecurity....
Read more

Cyber security in healthcare: why is the sector at risk?

In recent years, cyber security has become increasingly important for healthcare organizations all over the world. As the industry undergoes intensive digitization, there is a growing need to ensure continuity...
Read more